Audiobook dociera do opornych

Coraz więcej mówi się o tym, że statystycznie niewielu Polaków deklaruje, jakoby spędzało wolny czas na czytaniu książek. Takie informacje nie nastrajają zbyt pozytywnie, bo niski poziom czytelnictwa może też negatywnie wpływać na rozwój społeczeństwa. W tej sytuacji warto jednak docenić audiobooki, które mogą stanowić alternatywny sposób przekazywania i rozpowszechniania literatury. Oczywiście, nie oznacza to, że elektroniczne książki są w stanie w pełni zastąpić te tradycyjne. Czasami jednak warto skłonić się ku przekonaniu, że lepsze sięganie po literaturę w takiej formie, niż w żadnej.

Zawsze lepiej jest chociażby odsłuchać sztandardowe dzieła, niż całkowicie zrezygnować ze znajomości klasyków. Idąc tym tokiem myślenia, korzystanie z audiobooków powinno jednak być ostatecznością. Błędem jest na przykład proponowanie dzieciom, by słuchały lektur, zamiast je czytać. Warto pamiętać, że odsłuchanie tekstu pod względem intelektualnym nigdy nie będzie równoważne z samodzielnym przeczytaniem książki. Wartości zwyczajnemu czytaniu dodaje między innymi wkładany w nie wysiłek intelektualny czy jednoczesne zapoznawanie się z zasadami ortografii i interpunkcji.

Close